top of page

பிஎன்சி கைண்டர் திட்டங்கள்

பெர்விக் அக்கம்பக்கத்து மையம் கேசி - டிம்பர்ரா, ஹை ஸ்ட்ரீட், மேரியட் வாட்டர்ஸ் முழுவதும் எங்கள் 3 இடங்களில் பல கைண்டர் திட்டங்களை இயக்குகிறது

3 & 4 வயது கிண்டர்

தொடங்குவதற்கு முன்பு குழந்தைகளுக்கு 3 வயது இருக்க வேண்டும். பின்வரும் இடங்களின் தேர்வில் தகுதியான ஊழியர்களால் அமர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.

3 வயது குழுக்கள் [முன்-கைண்டர்] இங்கு வழங்கப்படுகின்றன:

ஹை ஸ்ட்ரீட் இடம் [112 ஹை ஸ்ட்ரீட்]

திங்கள்: காலை 9:15 - மதியம் 12:15 மணி

செவ்வாய், புதன், வியாழன்: காலை 9:15 - பிற்பகல் 2:15

வெள்ளிக்கிழமை 9:15 - 12:15 மணி [புஷ் கைண்டர்]

திம்பர்ரா இடம்

திங்கள், புதன், வெள்ளி: காலை 9:15 - பிற்பகல் 2:15

செவ்வாய், வியாழன்: காலை 9:15 - மதியம் 12:15

மேரியட் வாட்டர்ஸ் [லிண்ட்ஹர்ஸ்ட்]

திங்கள்: காலை 9:15 - மதியம் 12:15 மணி

செவ்வாய், வியாழன்: காலை 9:15 - பிற்பகல் 2:15

புதன்: குழந்தை பராமரிப்பு காலை 9 மணி -2 மணி (கலப்பு வயது)

IMG_0213.jpg
NewPaintingIMG_7114.jpg
PlayareainsideIMG_0844.jpg
IMG_0215.jpg
BushKinder2021_edited.jpg

லிட்டில் 3 எஸ் & புஷ் கைண்டர்

குழந்தையின் பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தி 3 வயது மழலையர் பதிவு செய்யப்படும். ஜனவரி / பிப்ரவரி தொடக்கத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முதல் விருப்பம் வழங்கப்படும். இளைய குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் எங்கள் "லிட்டில் 3 கள்" திட்டத்தை கருத்தில் கொள்ளலாம். மேலும் தகவலுக்கு விசாரிக்கவும்.

புஷ் கைண்டர் என்பது எங்கள் ஹை ஸ்ட்ரீட், பெர்விக் இடத்திலிருந்து வழங்கப்படும் புதிய மற்றும் அற்புதமான திட்டமாகும். இந்த ஆண்டு பெர்விக் அக்கம்பக்கத்து மையம் ஒரு தகுதி வாய்ந்த புஷ் கைண்டர் ஆசிரியர் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை 9:15 - 12:15 மணி வரை அமர்வை வழங்கும்.

முன்பதிவு அவசியம்: 9796-1970

Our Statement of Commitment to Child Safety

We are committed to child safety.  We want children to be safe, happy, and empowered and we have zero tolerance for child abuse.  We understand our legal and moral obligations to treat all concerns seriously and to report allegations and concerns about a child/children's safety and wellbeing to authorities.

We are committed to the cultural safety of all children, including Aboriginal children, children from culturally and/or linguistically diverse backgrounds, and to provide a safe inclusive environment to children with a disability.

bottom of page